Vai Benedikts XVI atgrieza Kastro pie Dieva?

Ceturtdiena, 01 Decembris 2016 09:59

Skaidrs, ka Fidela Kastro nāve nav īpašs notikums kristiešiem un visiem tiem, kuri uzskata sevi par brīvās pasaules pārstāvjiem (lai ko tas arī šodien nenozīmētu). Tomēr simboliskā veidā to var uztvert kā Kubas revolūcijas stāsta noslēgumu. Tāpat vērts pakavēties pie dažām atmiņām, ar kurām „Pēdējās sarunās” dalās pāvests Benedikts XVI.

Pāvests piemin gan nu jau mirušo Fidelu Kastro, gan viņa brāli Raulu. No Benedikta XVI stāstītā varam uzzināt, ka viņa vizīte Kubā 2012.gadā šajā valstī izraisīja noteiktas reliģiskas sekas. „Jāatzīst, ka visu sagatavoja valsts aparāts – gan pompozo uzņemšanu, gan visus noteikumus. Tomēr no valsts vadītāja puses varēja sajust zināmu pāvesta personas un institūcijas, Baznīcas un kristietības atzīšanu. Tas atstāja cerību,” atceras Benedikts XVI. 

Tagad jāpāriet pie konkrētām lietām. Pāvests atzīst, ka toreiz bija piedāvājis Kubas līderim, lai Lielā piektdiena tiktu atzīta par svinamu dienu. „Dienvidamerikas valstīs parasti atzīmē nevis Augšāmcelšanās svētkus, bet gan Ciešanu dienu. Rauls Kastro atbildēja: „Tas jāapstiprina oficiāli. Šogad izdarīsim izņēmumu, bet tad jautājums izies cauri parlamentam. Pie tā arī paliksim.” Un tā notika. Radās iespaids, ka viņam bija svarīgi bez īpašiem satricinājumiem atkāpties no dogmatiskās marksisma teorijas, ievērot valsts autoritāti, bet vienlaicīgi panākt lielāku atvērtību kristietībai, kas sekmētu brīvības pieaugumu,” stāsta svētais tēvs. 

Kas attiecas uz sarunu ar Fidelu Kastro, to pāvests Benedikts apraksta kritiski, bet ar sev raksturīgo smalkumu: „Diezgan aizkustinoši. Tas ir vecs slims cilvēks, tomēr garā stiprs un aktīvs. Nešķita, ka viņš spētu tikt vaļā no domāšanas shēmām, kurās bija izaudzis. Es to arī nesagaidītu. Taču viņš saskata, ka vēsturiski satricinājumi lika no jauna uzstādīt vairākus jautājumus, arī par reliģiju. Viņš palūdza man atsūtīt viņam literatūru.” 

„Nosūtīju viņam „Ievadu kristietībā” un vēl dažus izdevumus. Tā nav persona, kuras gadījumā būtu pamats sagaidīt lielu atgriešanos. Tomēr šis cilvēks nojauš, ka notikumi attīstījušies savādāk, un ka viņam būtu jāpārdomā un jāizvērtē savs noskaņojums,” piebilst pāvests. 

Mēs nezinām, kā beidzās Fidela Kastro garīgais ceļš, un vai pāvesta atsūtīto grāmatu lasīšana atstāja uz viņu ja ne politisku, tad vismaz personisku iespaidu. Tomēr mums jāuztur žēlsirdības perspektīva, kas saskan ar kristīgo cerību. Benedikta XVI izteikumos jūtams gan reālisms, gan cieņa, kas vienmēr paliek cerības rādītājs attiecībā uz Dieva attēlu citā cilvēkā. Un to nevar atcelt pat visstingrākais politiskais vai morālais personas rīcības vērtējums. 

Gribētos, lai arī mūsu publiskā dzīvē būtu vairāk šīs cieņas, jo mūsu politiskās atšķirības tomēr paliek niecīgas salīdzinot ar tām, kas eksistējušas starp pāvestu un El Commendante. 

Diktators, komunists, agnostiķis

Fidels Kastro bijis Kubas diktators no 1959. līdz 2008. gadam. Viņa atbalstīto vajāšanu rezultāta tika nogalināts ap 100 000 cilvēku. Kubas režīma represijas bija vērstas arī pret Katoļu Baznīcu, kuras darbība valsts teritorijā tika stingri ierobežota. Kastro, kurš bērnībā tika audzināts kā katolis, vēlāk uzskatīja sevi par ateistu, tad – par agnostiķi. Vienlaicīgi Kastro atzina kristietības ētisko nozīmi. „Ja cilvēki dēvē mani par kristieti nevis no reliģijas, bet no sabiedriskās vīzijas skatupunkta, tad es atzīstu, ka esmu kristietis,” viņš uzsvēra. 10 gadus pirms politiķa nāves parādījās ziņas par Kastro iespējamo atgriešanos pie Dieva. Par to izteicās, piemēram, viņa meita Alina Fernández. Vēsturniece Julia Sweig, kura ir tikusies ar Kastro un pārrunājusi ar politiķi viņa kā agnostiķa uzskatus, apgalvo, ka kopš sv.Jāņa Pāvila II pontifikāta laikiem Kastro atzina Baznīcas konstruktīvo lomu Kubas sabiedrībā un kultūrā. Tomēr, pēc Sweig viedokļa, nekas neliecināja par Kastro pievēršanos ticībai. Par spīti brunču mednieka reputācijai publiskā dzīvē Kastro atbalstīja visai konservatīvas vērtības, apkarojot prostitūciju un narkotikas. 

Pašlaik Fidels Kastro, komunisma noziedznieks, jau stāv Dieva priekšā, atzīstot, ka sociālisma vietā dabūjis nāvi. Neapšaubāmi, šodien viņam no mums vajag spēcīgu lūgšanu atbalstu. 

 

Avots: Czy Benedykt XVI nawrócił Fidela Castro? Poznaj odpowiedź!, malydziennik.pl

Foto: Marcelo Montecinoflickr.com

Sagatavoja Marks Jermaks

Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 01 Decembris 2016 10:04

Jaunākie raksti