Ceturtdiena, 21 Marts 2024 14:22 Publicēts Sleja 3

Pēc Tavadrosa II vadītās sinodes plenārsēdes Koptu Pareizticīgo baznīca ir nolēmusi pārtraukt teoloģisko dialogu ar Romas Katoļisko baznīcu un pārvērtēt tā sasniegumus. 

Asamblejas noslēgumā publicētajā paziņojumā Koptu baznīca uzsvēra, ka tā noraida viendzimuma attiecības, kas tiek uzskatītas par pretējām Dieva radītajai cilvēka dabai.

 

*****

Svētdiena, 10 Marts 2024 12:24 Publicēts Sleja 3

Sākot ar 12. martu, mēs varam pievienoties 9 mēnešu ilgai novennai, katru dienu lūdzot Dievmātes aizbildniecību. Kardināls Bērks ir sastādījis speciāli šai novennai domātu ikdienas lūgšanu. Papildus šai lūgšanai katru mēnesi kardināls atsūtīs video ar īsām pārdomām par Jaunavas Marijas parādīšanos Gvadalupē, kā arī rakstītu tekstu, kas mums palīdzēs pieaugt mīlestībā uz Dievmāti un uz Viņas Dēlu Jēzu Kristu.

*****

 

Sestdiena, 02 Marts 2024 20:00 Publicēts Sleja 3

Mans draugs,

 

mūsu Kungs nav teicis, ka mums jāļaujas bailēm. Neatkarīgi no mūsu laikmeta tumsas, ticīgie vīri un sievas nekad nepaliek bez Kristus patiesības un mīlestības, kā arī bez Viņa Mātes uzticīgajām rūpēm. 

 

Kad pirms aptuveni piecsimt gadiem Dievmāte pirmo reizi parādījās sv. Huanam Diego, laikmets daudz neatšķīrās no mūsējā. Jau tolaik pasaule cīnījās ar badu un slimībām un karš Svētajā zemē draudēja pārvērst haosā šo skaisto un nomocīto reģionu. Jau tolaik Baznīcas iekšienē saindējoša neskaidrība kā rūsa bojāja kristīgo ticību visā pasaulē.

 

Taču grēka spēki atkāpās Dievmātes klātbūtnes priekšā. Pateicoties svētā Huana Djego pazemīgajai un drosmīgajai sadarbībai ar žēlastību, Dievmāte iekaroja Jauno pasauli Kristum, un līdz svētā Huana Djego nāves brīdim 1548. gadā, piesastīja Baznīcai gandrīz deviņus miljonus jaunu dvēseļu. Tās ir tās pašas mātišķās rūpes un aizsardzība, ko mēs meklējam šodien, rūpes un aizsardzība, ko Viņa mums sniegs, ja mēs to patiesi lūgsim.

 

Tādēļ aicinu visus katoļus, un jo īpaši tos, kas dzīvo Amerikā, pievienoties man un, sākot ar 12. martu, lūgties deviņu mēnešu novenu, lai izlūgtu Dievmātes aizbildniecību.

 

Šī lielā garīgā apņemšanās sasniegs kulmināciju veltīšanās aktā Gvadalupes Dievmātei 12. decembrī, viņas svētku dienā. Tie, kas apņemas veikt šo lielo garīgo uzdevumu, katru mēnesi no manis varēs saņemt īsu pārdomu video, kā arī regulāras rakstiskas apceres un lūgšanas.

 

Mūsu sirds atgriešanās vienmēr pārveido mūsu pasauli: nekad nezaudēsim ticību Dievmātes rūpēm par mums un nekad nezaudēsim ticību Kristus patiesībai un mīlestībai!

 

Grēka tumsa šķiet pārmērīgi liela. Bet mūsu Kungs mūs nav aicinājis ļauties bailēm! Ļaunums nevar iedragāt Dieva žēlastības spēku. Grēks nevar aizkavēt mūsu Kunga dziedinošo žēlastību sasniegt tos, kas nožēlo grēkus un Viņu meklē. Nekas nevar mazināt Dievmātes rūpes un aizsardzību par mums - tās šodien ir tikpat spēcīgas kā pirms piecsimt gadiem.

 

 

Jēzus Vissvētākajā Sirdī un Marijas Bezvainīgajā Sirdī, un Svētā Jāzepa Visšķīstajā Sirdī,

Raimonds Leo kardināls Bērks

 

 

Avots: novena.cardinalburke.com

Sestdiena, 11 Novembris 2023 19:17 Publicēts Sleja 2

Tradīcija un misija ir izdevīga kombinācija – to  apstiprina arī pieredze, ar kuru dalās portugāļu priesteris, Svētā Krusta misionārs, Žuao Silveiras  - 2022. gadā iesvētīts prieteris, kurš veic savu apustulātu dažādās Āfrikas valstīs. No 27. līdz 29. oktobrim  divpadsmitā Populus Summorum Pontificum svētceļojuma laikā Romā pulcējās ar tradicionālo liturģiju saistīti ticīgie. Svētcēlojum a kontekstā notika konference, kurā Tēvs Žuau dalījās savā pieredzē. Šī misionāra liecība noteikti kontrastē ar plaši izplatīto un nepareizi saprasto inkulturācijas koncepciju, kas visdrīzāk noved pie šauri izprastas Svētās Mises ierakstīšanas vienas cilts ietvaros, kļūdaini uzskatot kultu (pielūgsmi) par kultūras antropoloģijas laboratoriju. Tā vietā senais Romas rituāls izrādījies negaidīti auglīgs pat jaunās evaņģelizācijas tautu vidū un misiju zemēs, kā par to stāsta tēvs Žuao katoļu internetlaikrakstam “La Bussola”.

 

Jaunākie raksti