Kardināls R. Berks un bīskaps A. Šnaiders izsludina lūgšanas kampaņu par Amazones sinodi

Pirmdiena, 23 Septembris 2019 06:04

Lūgšanu kampaņa un gavēnis nodomā par gaidāmo Pan-Amazonei veltītās bīskapu sinodes speciālo asambleju – lūdzam Dieva žēlastību, lai maldi un herēzes nevarētu ņemt virsroku.

Gan daudzi prelāti, gan laju komentatori un dažādas laju oganizācijas ir izteikuši brīdinājumu, ka Bīskapu sinodes sekretariāta klajā laistajā dokumentā Instrumentum Laboris, kas sniedz apspriežamo jautājumu pamatnostādnes priekšā stāvošajai Pan-Amazones reģionam veltītajai Speciālajai asamblejai, autori ir pauduši nopietni uztveramus teoloģiskus maldus un herēzes.

Mēs aicinām gan katoļu garīdzniekus, gan lajus ņemt dalību lūgšanu kampaņā un gavēt, lai lūgtu mūsu Kungu un Pestītāju, uzticot savu lūgšanu arī Viņa Jaunavas Mātes aizbildniecībai, par šādiem nodomiem:

Lai teoloģiskie maldi un herēzes, kas iepludinātas dokumentā Instrumentum Laboris, Sinodes asamblejas laikā netiktu apstiprinātas;

Lai it īpaši pāvests Francisks, veicot savu Pētera pēcteča kalpojumu, varētu stiprināt savus ticības brāļus ar nepārprotamu Instrumentum Laboris iekļauto maldu nosodījumu un lai viņš nepiekristu latīņu rita priesteru celibāta atcelšanai, ieviešot precētu vīru, tā saukto “viri probati”, ordinēšanas praksi svētajā priesterībā.

Mūsu priekšlikums ir uzsākt četrdesmit dienu lūgšanu ar gavēni, kas sāktos 17. septembrī un ilgtu līdz 2019. gada 26. oktobrim, kas ir pēdējā diena pirms Pan-Amazonei veltītās bīskapu sinodes speciālās asamblejas slēgšanas. Ikviens, kas par šo kampaņu uzzina jau pēc tās sākšanās datuma, protams, var pievienoties kampaņai jebkurā brīdī.

Četrdesmit dienu lūgšanas un gavēņa kampaņas laikā mēs ierosinām ik dienas lūgties vismaz vienu svētā Rožukroņa noslēpumu un reizi nedēļā gavēt par jau minētajiem nodomiem. Pēc Baznīcas tradīcijas gavēt nozīmē ēst līdz sātam tikai vienu reizi dienā, un papildus tam var ieturēt vēl 1-2 skopākas maltītes. Tiem, kas to spēj, ir ieteicams gavēt ar maizi un ūdeni.

Jaunākie raksti