Rumānijā sešu gadu laikā pieaug Pro Life gājieni no 23 līdz 600 pilsētām

Ceturtdiena, 25 Jūlijs 2019 16:47

Marta mēnesī Rumānijā notika Pro Life iniciatīva “Bērni dodas uz Eiropas Parlamentu”, kas parādīja, ka pret abortu vērstā domāšana ir spēkā. Piemēram, šī gada marta pasākums ir devītais šāds nacionālais gājiens, un katru gadu dzīvības atbalstītāju gājienu skaits aug.

2016. gadā viņu skaits turpināja pieaugt arvien straujāk – 110 Rumānijas un 20 Moldovas pilsētas pievienojās deklarētajam “Dzīvības Mēnesim”. Kopumā 2018. gadā šim aicinājumam pievienojās 300 Rumānijas un Moldovas pilsētas. Un šogad šis skaitlis pieauga līdz 600. Bukarestē Pro Life gājienu organizēja studentu apvienība sadarbībā ar visas Rumānijas Pro Life kustību. Elīza Marija Klotea (Eliza Maria Clotea), asociācijas “Studenti par dzīvību” priekšsēdētāja un “Carol Davila” Medicīnas un Farmācijas Universitātes piektā kursa studente, uzrunājot klātesošos, norādīja, ka “Tagad dzīvība uzvar 600 Rumānijas un Moldovas pilsētās! Pateicoties jums, mēs tagad esam tūkstošiem darbaroku, kas palīdz sievietēm grūtniecēm, kas ir nonākušas krīzes situācijās; mēs parādām, ka esam viņu pusē. Pateicoties jums, mēs tagad esam tūkstošiem siržu, kas pukst līdzās nedzimušiem bērniem, ļaujot viņiem sajust, ka tiek aizsargāti. Pateicoties jums, mēs esam tūkstošiem balsu, kas saka: “Jā, es esmu pateicīgs par dzīvības dāvanu!”

Lai uzzinātu ko vairāk par Pro Life kustību, kas izplatās Rumānijā, es uzdevu dažus jautājumus Elīzai Marijai Kloteai.

Kāda ir tiesiskā un politiskā situācija Rumānijā attiecībā uz abortiem?

Lai labāk izprastu tiesisko un politisko situāciju, kāda valda Rumānijā attiecībā uz abortiem, nepieciešams atskatīties, kā lietas attīstījās gadu gaitā.

Komunistiskais režīms 1957. gadā legalizēja abortus, jo uzskatīja, ka aborti ir sieviešu emancipācijas pazīme. Lai gan mūsdienās cilvēki domā, ka abortu legalizācija ir demokrātijas iezīme, tomēr tikai nedaudzi zina, ka pirmie, kas tos atļāva, bija tieši komunisti.

Tā rezultātā pēc abortu legalizēšanas Rumānijā bija novērojama strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās. 1965. gadā 1 115 000 bērnu tikai nogalināti abortos, bet piedzima tikai 278 362, tas bija lielākais abortu skaits, kāds jebkad ticis reģistrēts šajā valstī (252 aborti uz 1000 sievietēm). Un arī lielākais pasaulē, ja ielūkojamies senākos Dzīvības Gājienu izdevumos.

Tāpēc 1966. gadā komunistiskais režīms ieviesa abortu aizliegumu, tomēr joprojām pastāvēja izņēmumi. Ja sievietei jau bija četri bērni, sirds vai citi veselības traucējumi, viņa joprojām varēja veikt abortu. Iemesls šim aizliegumam nebija Pro Life uzskati. Tas bija pasākums, lai veicinātu darbaspēka pieaugumu. Tomēr no 1966. līdz 1989. gadam legāli tika veikti vairāk nekā 7 miljoni abortu.

Pēc komunisma krišanas 1989. gadā tika atcelti daudzi likumi, arī tie, kas bija saistīti ar abortu ierobežojumiem. Nākamajā gadā tika reģistrēts dramatisks abortu skaita pieaugums, kas turpinājās 90-tajos un turpmākajos gados. Kopš 1989. gada aborts ir atļauts līdz 13. nedēļai, kā arī turpmākajā grūtniecības laikā, ja mātei vai bērnam ir veselības problēmas. Abortu var veikt vienīgi tam paredzētā medicīnas iestādē. Mātei ir jāsniedz piekrišana šai procedūrai, un nevienam nav tiesību sievieti piespiest veikt abortu. Ja mātei vēl nav 16 gadu, tad ir nepieciešama vecāku vai aizbildņa piekrišana aborta veikšanai.

Pateicoties abortus atbalstošai mentalitātei, kas sabiedrībā izveidojās komunisma laikā, vairāk nekā 23 miljoni bērnu ir gājuši bojā abortos (Rumānijā ir apmēram 22 miljoni iedzīvotāju). Aborts netiek uzskatīts par kaut ko īpašu. Pašlaik daudzi ārsti ļoti viegli iesaka veikt abortu. Daži cilvēki liecina, ka ir devušies pie ārsta, lai veiktu grūtniecības apstiprinājuma testu, bet, uzzinot, kā ir iestājusies grūtniecība, viņām uzreiz jautāja: “Vai tu esi pārliecināta, ka vēlies saglabāt šo bērnu? Aiz blakus durvīm tu ļoti viegli vari veikt abortu.” Arī gadījumos, kad izmeklējumi uzrāda iespējamas anomālijas nedzimušajam bērnam, ārsti neņem vērā, ka tās varētu arī nebūt un situāciju attaino kā galējo diagnozi, sakot vecākiem, ka ir nepieciešams veikt abortu. Piespiedu aborts ir gandrīz obligāts bērniem ar Dauna sindromu, pat ja viņiem varētu būt skaista dzīve, kuru viņi varētu izbaudīt, kā arī būt personiski un profesionāli piepildīti.

Kāds ir sabiedrības viedoklis pret abortiem? Ar kādiem izaicinājumiem Pro Life kustība saskaras Rumānijā?

Sabiedrības attieksme pret abortiem Rumānijā nav viennozīmīga. Ir cilvēki, kuriem ir Pro Life domāšana, kuri to neslēpj, kā arī regulāri piedalās Pro Life brīvprātīgo darbā. Ir arī cilvēki, kuri atbalsta Pro Life, bet baidās publiski atklāt savu viedokli vai vēlas to noklusēt. Savukārt citi ir vienaldzīgi, vai arī viņiem vispār nav viedokļa, un viņi izvairās no atklātas sarunas. Visbeidzot, ir arī pārliecināti abortu atbalstītāji. Es uzskatu, ka Pro Life atbalstītāju skaits tomēr pieaug, lai gan viņi atklāti nepauž savu pārliecību.

Sakarā ar abortu aizliegumu, ko noteica komunistiskais režīms, cilvēki – īpaši jaunieši – uzskata, ka aborts ir sieviešu emancipācijas, demokrātijas un brīvības pazīme. Bieži gadās, ka Pro Life aktīvisti tiek uzskatīti par komunistiem, cilvēkiem, kuri vēršas pret mīlestību, pret civilizāciju, pret sievietēm, un kas ir drauds sabiedrības labklājībai. Tas vairāk novērojams jauniešu vidū.

Vecāki cilvēki, bijušā komunisma dēļ, reti atklāti apspriež tādus jautājumus kā aborts. Sieviete, piedzīvojot krīzi grūtniecības laikā, saņem atbildi, ka iztaisīt abortu nav nekas slikts, jo tieši tāpat rīkojās gan viņas māte, gan arī vecmāmiņa.

Kādas ir Pro Life aktivitātes?

Visnozīmīgākais Pro Life notikums ir “Marts Dzīvībai”, kas norisinās katru gadu ap 25. martu. 2013. gadā “Marts Dzīvībai” norisinājās 23 Rumānijas pilsētās. 2018. gadā tas notika apmēram 300 Rumānijas un Moldovas pilsētās. Ar katru gadu “Marts Dzīvībai” kļūst atpazīstamāks, un līdz ar to arī palielinās interese par šo tēmu. Pateicoties šim faktam, cilvēki, kuri nav iedziļinājušies Pro Life jautājumos, pirmo reizi dzird par krīzi grūtniecības laikā un sāk aizdomāties par šo jautājumu. Daži no viņiem nolemj aktīvi iesaistīties Pro Life aktivitātēs; savukārt citi saprot, ka, sastopoties ar sievieti, kas piedzīvo grūtniecības krīzi, viņi nedrīkst palikt pret to vienaldzīgi.

Turklāt marts Rumānijā un Moldovā ir pasludināts par Dzīvības mēnesi. Šajā laikā notiek dažādas aktivitātes, kuras organizē Pro Life centri: filmu demonstrēšana, diskusijas un apmācības, darbnīcas bērniem, kurās tiek runāts par Pro Life tēmām, konferences par šo tēmu, utt. Šādi notikumi norisinās arī visa gada garumā.

Mēs ceram, ka šogad “Marts Dzīvībai” un pasākumos, kas tiks veltīti Dzīvības mēnesim, piedalīsies vairāk nekā 600 Rumānijas un Moldovas pilsētas. Tēma ir “Unikāl jau kopš pirmās dienas”, kuru iedvesmoja pēdējos gados Vašingtonas apgabalā notikušie pasākumi “Marts Dzīvībai”.

Ko tu vēlētos pastāstīt starptautiskajai Pro Life kustībai par to, kas norisinās Rumānijā?

Mēs vēlētos pastāstīt, ka “Marts Dzīvībai” norisinās simtos Rumānijas un Moldovas pilsētu, kā arī to, ka tā īstenošana prasīja nopietnas pūles vairāku gadu garumā. Mums ir kopīga tēma, tāpat kā “Marts Dzīvībai” akcijā, kas norisinās Vašingtonas apgabalā; tas viss notiek ap 25. martu. Mēs iedrošinām daudzus cilvēkus, kuri ir iesaistījušies Pro Life kustībā, lai viņi organizētu “Marts Dzīvībai”, kā arī dažādus Pro Life pasākumus vietējā līmenī. Turklāt iniciatīvas “Marts Dzīvībai” ietvaros, viss marta mēnesis tiek veltīts dzīvības tēmai; šajā laikā norisinās dažādi Pro Life pasākumi (Krustaceļš Dzīvībai, filmu demonstrējumi, dažādas darbnīcas, konferences, ziedi māmiņām), kuru mērķis ir veicināt iniciatīvas “Marts Dzīvībai” plašāku atpazīstamību.

Neskaitot jau pieminētos pasākumus marta mēnesī, vēl dažādas Pro Life grupas (Studenti par Dzīvību, Provita) pastāvīgi īsteno dažādus projektus, ar kuru palīdzību viņi cenšas tālāk nodot vēsti, ka dzīvības kultūra ir mīlestības kultūra, kā arī rūpējas par tiem, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Mēs cenšamies būt līdzās sievietēm, kuras piedzīvo krīzi grūtniecības laikā, kā arī cenšamies iedrošināt līdzcilvēkus, lai viņi neizturētos vienaldzīgi pret tām sievietēm, kuras pašlaik piedzīvo šo smago laiku.

Starptautiskā līmenī notiek ikgadēja sarakste; mēs arī apmeklējam starptautiskus Pro Life pasākumus, lai pēc iespējas vairāk Pro Life biedrus iedrošinātu vietējā līmenī organizēt iniciatīvu “Marts Dzīvībai”, kā arī organizēt pēc iespējas vairāk dzīvībai veltītus pasākumus, lai sabiedrībā iedzīvinātu Pro Life kultūru, dzīvības respektēšanu, kā arī atbalstu sievietēm, kuras mums līdzās piedzīvo krīzi grūtniecības laikā.

Mēs zinām, ka pastāv Pro Life organizācijas un prominentas personas, kuras velta savu laiku, līdzekļus un spēkus, lai organizētu iniciatīvu “Marts Dzīvībai” savu valstu galvaspilsētās, bet mēs iedrošinām organizēt arī vietējos pasākumus, pat ja tas prasa arvien vairāk pūļu, un, šķiet, ka nespēj samēroties ar daudz apjomīgākiem pasākumiem, kas martā notiek galvaspilsētā.

Eiropas līmenī, spriežot pēc Rumānijas pieredzes, norisinās visvairāk iniciatīvas “Marts Dzīvībai” pasākumi, un mēs ticam, ka vietējas nozīmes pasākumi ievērojami palīdz attīstīt dzīvībai labvēlīgu kultūru vietējās kopienās. Pat ja pāris desmiti vai simti tūkstoši cilvēku piedalās Pro Life organizētajos pasākumos pilsētās, mazpilsētās vai pat ciemos, cilvēki par to uzzina, dzird Pro Life nesto vēsti, redz to vietējā laikrakstā, viņi vienlaikus sāk arī to pārrunāt savā starpā, dzird liecības, kā arī cenšas tuvāk izprast iemeslus, kādēļ ir vērts cīnīties par dzīvību, bet pēc tam kāds no viņiem izvēlas iesaistīties un arī piedalīties šajā darbā.

Kāda ir Pro Life kustība Rumānijā?

Pro Life kustība Rumānijā sevī ietver vairāku organizāciju kopīgus centienus. Tās pirmsākumi ir meklējami pēc komunisma ēras beigām. 1990.–2000. gadu dekādē vissvarīgākie cilvēki bija dzejnieks Joans Aleksandru (Ioan Alexandru) un tēvs Nicolae Tanase.

Kopš tā laika tēva Nicolae Tanases vadībā Valea Plopului-Valea Screzii ir uzceltas daudzas mājas, kurās patvērumu rod sievietes, kuras grūtniecības laikā ir nonākušas krīzes situācijā, kā arī viņu bērni saņem garīgo un materiālo palīdzību. Šādā veidā ir izdevies izglābt daudzas dzīvības. Tika nodibināti arī pirmie Pro Life medicīnas centri.

Šajā desmitgadē izskanēja pirmie Rumānijas Pareizticīgās Baznīcas paziņojumi attiecībā pret abortiem (apmēram 87% Rumānijas iedzīvotāju ir pareizticīgie kristieši).

2005. gadā tika nodibināta PRO VITA Bukarestes asociācija, kas ir saistīta ar Pro Life domas izplatīšanu publiskā telpā, kā arī to sieviešu atbalstīšanu, kuras grūtniecības laikā piedzīvo krīzi. Pēdējos gados asociācija ir koncentrējusies uz juridiskā centra izveidi, lai piesaistītu iniciatīvas svarīgiem sociāliem jautājumiem, kas skar dzīvības veicināšanu un ģimeni.

No 2000. līdz 2010. gadam pirmo reizi norisinājās “Marts Dzīvībai” Timisoarā, Sibiu, Bukarestē, Clujā un Satu Marē.

Pēdējās desmitgades laikā nozīmīga loma ir bijusi arī asociācijai “Studenti par dzīvību”. Un par to es vēlētos pastāstīt vairāk.

2013. gadā Aleksandra Nadane Bukarestē izveidoja “Studenti par dzīvību” asociāciju, lai studentu un jauniešu vidū veicinātu dzīvības kultūru. Kopš 2014. gada “Studenti par dzīvību” ir atbildīgi par iniciatīvas “Marts Dzīvībai” organizēšanu Bukarestē, kā arī cenšas katru gadu iesaistīt arvien jaunus cilvēkus, kuri vietējā mērogā organizētu šādus marta pasākumus gan dažādās Rumānijas pilsētās, gan ārzemēs. Un katru gadu parādās arvien jauni un neatkarīgi vietējo pasākumu organizatori, kuri iniciatīvu “Marts Dzīvībai” ievieš dažādās pilsētās un vietās visā valstī. Šajā laikā arī Rumānijas Ortodoksālā Baznīca, kā arī citas konfesijas ir aktīvi paudušas savu atbalstu Pro Life sabiedriskajai kustībai.

Papildus iniciatīvai “Marts Dzīvībai”, “Studenti par dzīvību” organizē vēl dažādus pasākumus marta mēnesī, kas ir Dzīvības mēnesis, kā arī iedrošina citas studentu apvienības organizēt pašiem savus dzīvības atbalstam domātus pasākumus. Visu gadu “Studenti par dzīvību” iesaista jauniešus dažādos dzīvībai vesltītos pasākumos: Pro Life filmu demonstrēšana, izbraucieni uz vietām, kur tiek sniegts atbalsts sievietēm, kuras piedzīvo krīzi grūtniecības laikā, diskusijas utt.

2017. gadā Bukarestē tika nodibināts Svētās Karalienes Aleksandras Vecāku un bērnu konsultāciju un atbalsta centrs, piedāvājot profesionālas konsultācijas un atbalstu sievietēm, kuras grūtniecības laikā piedzīvo krīzi. Pirms centra atvēršanas, Grūtnieču un ģimenes atbalsta asociācija rīkoja kursus, kurus vadīja Margareta Hartshorna, Heartbeat International vadītāja un dibinātāja; tas ir lielākais sieviešu atbalsta centru tīkls grūtniecības krīzes laikā, kā arī Marija Petersone, Nacionālās Maternitātes mājokļu speciāliste no ASV, un arī Vesna Radeka, Serbijas centra “Izvēlies Dzīvību” vadītāja – tā ir organizācija, kurai pieder mājokļi, kas domāti grūtniecēm, kuras nesaņem atbalstu no saviem partneriem vai ģimenes. Šajās apmācībās piedalījās 60 psihologi, sociālie darbinieki, brīvprātīgie un dzīvības organizāciju pārstāvji, un daži no viņiem tagad atver jaunus atbalsta centrus grūtniecēm dažādās Rumānijas pilsētās. Balstoties uz šo apmācību un ar Svētās Alekasandras Centra atbalstu citās valsts pilsētās tika atvērti vēl trīs neatkarīgi centri.

Avots: Jonatan van Maren, lifesitenews.com

Foto: Alexandra Nadane, lifesitenews.com

Tulkoja Agnese Strazdiņa

Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 26 Jūlijs 2019 10:44

Jaunākie raksti