Pēc "Fiducia supplicans" kopti pārtrauc dialogu ar Romu. "Nav pieņemami svētīt grēku".

Ceturtdiena, 21 Marts 2024 14:22

Pēc Tavadrosa II vadītās sinodes plenārsēdes Koptu Pareizticīgo baznīca ir nolēmusi pārtraukt teoloģisko dialogu ar Romas Katoļisko baznīcu un pārvērtēt tā sasniegumus. 

Asamblejas noslēgumā publicētajā paziņojumā Koptu baznīca uzsvēra, ka tā noraida viendzimuma attiecības, kas tiek uzskatītas par pretējām Dieva radītajai cilvēka dabai.

 

*****

Kaira - Ēģipte: 2024. gada 7. martā Logos centrā, kas atrodas Koptu pareizticīgās baznīcas vadītāja (kuru līdzīgi Romas bīskapam arī sauc par pāvestu) rezidencē Svētā Anba Bishoy klosterī Wadi Natroun, notika Koptu pareizticīgo baznīcas Svētās sinodes plenārsesija, kuru vadīja Viņa Svētība pāvests Tavadross II un kurā piedalījās 110 no 133 tās locekļiem.

Sesijas atklāšanā Viņa Svētība pāvests teica runu, kurā, izmantojot "līdzību par neauglīgo vīģes koku" (Lk 13, 6-9), runāja par augļu nozīmi ganu dzīvē un kalpošanā.

 

2024.gada Svētās sinodes marta sesijā tika publicēts paziņojums par "homoseksualitātes" jautājumu:

"Baznīca savu viedokli par "homoseksualitātes" jautājumu darīja zināmu ar Svētās sinodes paziņojumu (tiks publicēts vēlāk). Savā paziņojumā Baznīca uzsvēra, ka tā noraida viendzimuma attiecības. Pamatojot savu nostāju ar daudziem Bībeles pantiem, kas skaidri pasludina šādu attiecību noraidījumu, jo tas ir pretrunā ar Dieva radīto cilvēka dabu.

 

Trešajā paragrāfā : "Koptu pareizticīgo baznīca apstiprina savu stingro nostāju, noraidot jebkāda veida homoseksuālas attiecības, jo tās ir pretējas Bībelei un likumam, saskaņā ar kuru Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, un uzskata, ka jebkāda veida svētība šādām attiecībām ir grēka svētība, un tas nav pieņemami."

 

Reaģējot uz Vatikāna dokumentu "Fiducia supplicans" par svētību neregulāriem, tostarp viendzimuma pāriem, savā paziņojumā Baznīca uzsvēra, ka tā noraida viendzimuma attiecības un pārtrauc dialogu ar Romas katoļu baznīcu, kura svētī šādas attiecības: 

 

(6) "Pēc apspriešanās ar Austrumu pareizticīgo ģimenes māsu baznīcām tika nolemts pārtraukt teoloģisko dialogu ar Katoļu baznīcu, atkārtoti izvērtēt pirms divdesmit gadiem uzsāktā dialoga rezultātus un noteikt jaunus standartus un mehānismus dialoga turpināšanai."

 

Koptu pareizticīgo Baznīcas sinodes pazinojums saskan ar Maskavas patriarhāta Bībeles-teoloģijas komisijas priekšsēdētāja metropolīta Hilariona paziņojumu, kas bija nosaucis Ticības doktrīnas dikastērija dokumentu, kas jau saņēmis Āfrikas katoļu bīskapu un daudzu Rietumu katoļu bīskapu pārliecinošu noraidījumu, par "ļoti nopietnu atkāpšanos no kristīgās morāles normām"

 

"Tie, kuri cieš no homoseksuālām tendencēm, bet kontrolē šo tieksmi", uzsver Koptu Svētas sinodes dokuments, "tiek slavēti par saviem centieniem un ir pakļauti tādiem pašiem kārdinājumiem kā heteroseksuālas personas" teikts paziņojumā. "Ja kāds izvēlas pieņemt savu homoseksuālo tieksmi, atsakoties meklēt garīgu un emocionālu palīdzību un turpinot pārkāpt Dieva baušļus, viņa situācija kļūst tāda pati kā to cilvēku, kas dzīvo laulības pārkāpšanā. Šādos gadījumos cilvēki ir jābrīdina un viņiem ir jāiesaka atturēties no komūnijas, meklējot grēku nožēlu".

 

"Līdz ar to Koptu pareizticīgo baznīca stingri iebilst pret jebkāda veida seksuālām attiecībām ārpus laulības, uzskatot tās par seksuālu izkropļojumu. Tā arī stingri noraida ideju, ka, aizbildinoties ar cilvēka brīvību, var izmantot dažādus kultūras kontekstus, lai attaisnotu viendzimuma attiecības, jo uzskata, ka tas kaitē cilvēcei. Lai gan Baznīca tic cilvēktiesībām un brīvībām, tā arī uzsver, ka šīs brīvības nav absolūtas un tās nedrīkst izmantot, lai pārkāptu Radītāja likumus".

 

Visbeidzot, paziņojumā apliecināta apņemšanās "palīdzēt cilvēkiem ar homoseksuālām tieksmēm", uzsverot, ka "tā viņus neatmet, bet gan sniedz viņiem atbalstu un palīdzību".

 

 

 

Sagatavoja Aleksandrs Stepanovs 

 

Avots: Coptic Orthodox Church OCP News Service, ocpsociety.org, religiondigitale.org

https://ocpsociety.org/coptic-church-synod-rejects-same-sex-relations-suspends-dialogue-with-catholics/

Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 21 Marts 2024 18:11