Bīskaps Mutsaerts: "Svētais tēvs, lūdzu, paskaidrojiet! Neskaidrība nevienam nepalīdz!"

Otrdiena, 26 Decembris 2023 22:13

"Svētais tēvs, lūdzu, paskaidrojiet! Šāds izteiksmes veids nevienam nepalīdz! Nevienam!" Hertogenbošas diecēzes palīgbīskaps Nīderlandē Robs Mutsaerts vēršas pie pāvesta ar skaidru un nepārprotamu lūgumu. ( “Jau atkal šī velnišķīgā neskaidrība” (šeit)). Jautājums ir par “Fiducia supplicans”. Vai Dievs var svētīt grēcinieku? Protams, grēciniekiem, kas nožēlo grēkus, tiek no visas sirds piedots. Pavisam cits jautājums ir: vai Dievs var svētīt grēku? Protams, ka nē!

Šis princips, skaidro bīskaps, attiecas uz visām svētību formām: sakramentālo, formālo, neformālo. Un tieši šajā ziņā “Fiducia supplicans” ir kļūdaina: tā lūdz svētību, neprasot atgriešanos.

Kristietis gejs var saņemt individuālu svētību, ja viņš vēlas atgriezties. Bet homoseksuālas attiecības nevar tikt svētītas nekad. Jo Baznīca tās uzskata par grēcīgām.

Vatikāna Ticības doktrīnas dikastērijas paziņojumā ir apgalvots, ka šādu attiecību svētīšana ir iespējama. Citiem vārdiem sakot, ir iespējams svētīt grēcīgas attiecības. Tātad tiek apgalvots, ka Dievs var svētīt grēku! Tā ir parodija par Dieva svētības piešķiršanu.

Uz ko balstās šī novirze? Nav un nevar būt atsauces uz Baznīcas tēviem, pāvestu dokumentiem, teologu rakstiem. Ir atsauces tikai uz paša pāvesta Franciska iepriekš teikto.

Saskaņā ar bīskapu Mutstaertu “Fiducia supplicans” būtu tikusi domāta kā pastorāla rokasgrāmata, taču tā ne tuvu nav tāda, jo ir pilnīgi neskaidra. Nav skaidrs, kāpēc kādam būtu jālūdz priestera svētība un kāpēc priesterim tā būtu jāsniedz.

 

"Parasti svētība kalpo tam, lai tuvinātu savu dzīvi Dieva gribai. Tas ir aicinājums uz svētumu. Taču nekur paziņojumā nav pieminēts aicinājums uz atgriešanos, uz grēku nožēlu. Nav atsauces uz patiesību. Nav šāda aicinājuma LGTBQ pāriem, nav aicinājuma dzīvot atturībā saskaņā ar Dieva plānu, pēc kura seksuālā kopdzīve ir rezervēta vīra un sievas attiecībām".

 

Bīskaps saka: "Tas ir piedziedājums, kas diemžēl atkārtojas šī pontifikāta laikā: skaidrības trūkums, apjukuma sēšana. Pāvests saka, ka nemainīs Baznīcas doktrīnu, bet tajā pašā laikā praksē rada iespēju, lai notiktu pretējais".

 

"Pamatproblēma ir tā, ka homoseksuāli kristieši uzskata to par identitāti. Taču tas nav iespējams. Tāpat kā jūs nevarat sevi identificēt kā kristieti alkoholiķi, ja esat kristietis ar alkohola atkarību. Tas pats attiecas arī uz homoseksualitāti. Ja tu padarīsi grēku par savu identitāti, tad nav izejas. Paziņojumā tiek prasīts rīkoties tā, it kā LGTBQ cilvēki būtu unikāla grēcinieku suga, pret kuru īpaši jāizturas. Taču uz viņiem attiecas tas pats, kas uz jebkuru citu grēcinieku".

 

"Vai geji jūtas izstumti no baznīcas kopienas? Bet Baznīca nevienu neizslēdz. Neviens nav tik slikts, lai nevarētu tajā ieiet. Tomēr kaut kas tiek prasīts: grēku nožēla - tiek izteikts aicinājums uz atgriešanos. Un tieši tā ir “Fiducia supplicans” neskaidrība: nav aicinājuma uz atgriešanos. Tāpēc LGBTQ cilvēkiem pamats ticēt, ka nevis viņiem, bet gan Baznīcai ir jāmainās."

 

"Kāpēc cilvēks lūdz svētību? Tāpēc, ka mēs atzīstam sevi par grēciniekiem. Mēs atzīstam savus grēkus un lūdzam Dieva palīdzību, lai mainītos. Savukārt deklarācija “Fiducia supplicans” piedāvā iespēju saņemt svētību, bet ne vārda nerunā par labošanos. Tā lūdz, lai priesteris dod svētību grēcīgam stāvoklim, kas tiek turpināts un ko cilvēks nevēlas mainīt, taču tas nav ne pastorāli, ne žēlsirdīgi, pat ne mīloši. Priestera uzdevums ir tuvināt cilvēkus Dievam, nevis vest viņus vēl dziļāk bezdibenī".

 

Nobeigumā: "Es labprāt dodu savu svētību tiem, kuri lūdz, lai es viņus tuvinātu Dievam, bet nekādā gadījumā es nedošu savu svētību grēkam. Svētais tēvs, lūdzu, paskaidrojiet! Šī neskaidrība nevienam nepalīdz! Nevienam!"

 

 

Avots: Il vescovo Mutsaerts: "Santo Padre, per favore, sia chiaro! L'ambiguita non aiuta nessuno!", aldomariavalli.it 

Foto: Obelisks sv. Pētera laukuma centrā ar senu eksorcismu “Lūk, Kunga krusts. Bēdziet ienaidnieki. Uzvar lauva no Jūdas cilts”.