Bīskaps Šnaiders par Striklanda atlaišanu: "Mēs esam liecinieki acīmredzamai netaisnībai pret bīskapu, kurš ir pildījis savu pienākumu."

Trešdiena, 15 Novembris 2023 17:37

Astanas palīgbīskaps monsinjors Atanasijs Šneiders ir viens no pirmajiem, kas izteicās par pāvesta Franciska pavēlēto Taileras bīskapa atlaišanu.

 *****

"Vienīgā apsūdzība, kas tagad noteikti pamato bargu sodu, ir rūpīga Tēvu tradīciju sargāšana." Šie svētā Bazilija vārdi (Ep. 243) ir ļoti piemēroti tam, lai ilustrētu Taileras (Teksas štats, ASV) bīskapa, Viņa Ekselences Džozefa E. Striklenda, atstādināšanu no amata. Bīskapa Džozefa E. Striklanda atcelšana no amata ir tumšs brīdis mūsdienu Katoļu baznīcai. Mēs esam liecinieki smagai netaisnībai pret bīskapu, kurš pildīja savu pienākumu, sludinot un aizstāvot nemainīgo katoļu ticību un morāli, kā arī veicinot liturģijas svētumu, jo īpaši mūžīgajā tradicionālajā Sv. Mises ritā. Ikviens - pat šī bīskapa, ticības apliecinātāja, atklātie ienaidnieki - saprot, ka pret bīskapu vērstās apsūdzības galu galā ir nepamatotas un nesamērīgas, un ka tās tiek izmantotas, lai radītu iespēju apklusināt neērtu pravietisku balsi Baznīcā.

 

Šodien atkārtojas tas pats, kas notika ar bīskapiem 4. gadsimta ariānisma krīzes laikā. Bīskapi tika padzīti un izsūtīti tikai tāpēc, ka bezbailīgi sludināja tradicionālo katoļu ticību. Tajā pat laikā tos bīskapus, kuri šodien publiski atbalsta herēzes, novirzes liturģijas pienācīgā svinēšanā, dzimtes ideoloģiju, kā arī atklāti aicina savus priesterus svētīt viendzimuma pārus, Svētais Krēsls nemaz netraucē un nesankcionē.

 

Bīskaps Striklands, iespējams, ieies vēsturē kā "Amerikas Baznīcas Atanāsijs", kuru atšķirībā no svētā Atanāsija vajā nevis laicīgā vara, bet gan - pārsteidzošā kārtā - pats pāvests. Šķiet, ka jau kādu laiku ilgusī to bīskapu “tīrīšana”, kuri apliecina nemainīgu katolisko ticību un apustulisko disciplīnu, tagad ir sasniedzis savu izšķirošo posmu.

 

Lai tas upuris, ko mūsu Kungs ir prasījis no bīskapa Striklanda, nes bagātīgus garīgus augļus gan tagadējā dzīvē, gan mūžībā. Bīskapam Striklandam un citiem ticīgajiem bīskapiem, kuriem jau ir prasīts atkāpties, un kuri pašlaik jau ir nostumti malā vai par nostumtiem taps nākotnē, visā sirsnībā jāsaka pāvestam Franciskam: "Svētais tēvs, kāpēc jūs mūs vajājat un sitat? Vai mēs necenšamies darīt to, ko visi svētie pāvesti mums ir lūguši darīt? Ar brālīgu mīlestību mēs upurējam šīs vajāšanas un trimdu par Jūsu dvēseles glābšanu un par Svētās Romas Baznīcas labklājību. Patiešām, mēs esam Jūsu labākie draugi, Vissvētākais Tēvs!".

 

 

+ Atanasius Schneider, palīgbīskaps Astanas diecēzē

 

 

Avots: infovaticana.com