Gēnsvains: Traditionis custodes salauza Benedikta XVI sirdi

Ceturtdiena, 05 Janvāris 2023 13:15

/Aleksandrs Stepanovs/

Atceroties pāvestu Benediktu XVI vācu katoļu Interneta portāla Die Tagespost redaktors Gvido Horsts (Guido Horst), uzaicināja uz ekskluzīvu interviju Benedikta XVI privāto sekretāru arhibīskapu Georgu Gēnsvainu (Georg Gänswein).

Gēnsvains bija pāvesta Benedikta tuvākā uzticības persona. Viņš kalpoja Jozefam Racingeram kā privātais sekretārs jau kopš viņa Ticības mācības kongregācijas prefekta amata laikiem, turpinot šo darbu arī pēc Racingera ievēlēšanas pāvesta amatā. Neviens cits cilvēks nevarēja uzlūkot Benedikta pontifikātu tuvāk, nekā Gēnsvains, kas palika kopā ar Benediktu visus gadus pēc viņa atkāpšanās, līdz pat viņa nāvei. 

Intervijā interneta portālam Die Tagespost Gēnsvains atskatās uz Benedikta XVI pilnvaru laiku un stāsta par gadiem, kas sekoja pēc viņa atkāpšanās no Pētera amata.

Īpašu interesi izraisa jautājums par emeritētā pāvesta reakciju uz Franciska apustulisko vēstuli Traditionis custodes, kas pilnībā anulēja Benedikta ieceri (sk. intervijas 23,17 minūtē).

Video: https://www.benedictusxvi.com/exclusive-video-with-archbishop-georg-gaenswein

Horsts: “Tātad, pāvesta Benedikta atceltie ierobežojumi svinēt ārkārtējās formas

Romas ritu saskaņā ar 1962. gada misāli nebija spēkā tik ilgi, kā viņš to bija iecerējis. Būdams emeritētais pāvests, viņš redzēja pāvesta Franciska motu proprio Traditions custodes publikāciju. Vai viņš bija vīlies?

Gēnsvains: "Tas viņu ļoti smagi ievainoja. Es domāju, ka šī motu proprio lasīšana salauza Benedikta sirdi.

Pāvesta Benedikta nodoms bija palīdzēt atrast iekšējo mieru tiem, kuri vecajā Misē vienkārši bija atraduši savas mājas; atgūt liturģisko mieru un  aizvest viņus prom no Lefevra.

Ja padomājam, cik daudzus gadsimtus vecā Mise ir bijusi garīgās dzīves un barības avots daudziem svētajiem, ir grūti iedomāties, ka tai vairs nav ko piedāvāt. Un neaizmirsīsim arī visus tos jaunos cilvēkus, kuri dzimuši pēc Vatikāna II koncila un neko nezina par drāmu, kas sekoja Vatikāna II koncilam. Atņemt cilvēkiem šo dārgumu... kāpēc? Es nedomāju, ka varu apgalvot, ka mani tas apmierina.”

 

Zemāk saruna angļu valodā, kā to video intervijā ar subtitriem piedāvāja Die Tagespost. 

Horst: "So, Pope Benedict's lifting of restrictions on celebrating the Extraordinary Form of

the Roman rite according to the 1962 missal did not last as long as he intended. As Pope Emeritus, he was around to see the promulgation of Pope Francis' motu proprio Traditions custodes. Was he disappointed?"

Gänswein: “It hit him very hard. I believe that reading that motu proprio broke Benedict’s heart.

Pope Benedict’s intention had been to help those who simply had found a home in the old Mass to find an interior peace, as well as a liturgical peace, and also to take them away from Lefebvre.

If you think about for how many centuries the Old Mass has been a source of spiritual life and nourishment for many saints, it is difficult to imagine that it no longer has anything to offer. And let’s not forget all of those young people who were born after Vatican II and don’t know anything of the drama that surrounded the Second Vatican Council.

To take this treasure away from people…why? I don’t think I can say that I am comfortable with that."

Foto: Die Tagespost intervijas ekrāna uzņēmums 

Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 08 Oktobris 2023 22:43