Cīņā par savu tautu: Sv. Erceņģeli Miķeli, esi ar mums līdz uzvarai!

Trešdiena, 05 Janvāris 2022 12:40

Dārgie Civitas.lv lasītāji un draugi!

 

Turpinot 30 dienu lūgšanu par Latviju un Latvijas tautu (sk. rakstu “Dosimies cīņā par savu tautu!”), piedāvājam lasītāju uzmanībai vēl vienu Sv. erceņģelim Miķelim veltītu lūgšanu – litāniju. Ceram, ka tā iedvesmos jūsu lūgšanu un caur to saņemsiet jaunus spēkus garīgajā cīņā.

Svētais erceņģeli Miļkeli, lūdz par mums un par mūsu tautu!

 

*****

Sv. Erceņģeļa Miķeļa litānija

 

Kyrie eleison!

Christe eleison!

Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs!

Kristu, uzklausi mūs!

 

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums !

Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …

Dievs Svētais Gars, …

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, Eņģeļu Karaliene, lūdz par mums !

 

Svētais Erceņģeļi Miķeli, lūdz par mums !

Svētais Miķeli, augsti slavējamais vadoni,….

Svētais Miķeli, spēcīgais cīņā,…. 

Svētais Miķeli, Sātana uzvarētāj,....

Svētais Miķeli, dēmonu bieds,….

Svētais Miķeli, debesu sardzes vadoni,…

Svētais Miķeli, Dieva godības vēstnesi,…

Svētais Miķeli, eņģeļu prieks,…

Svētais Miķeli, izredzēto godinātais, …

 

Svētais Miķeli, kurš pasniedz Visaugstākajam mūsu lūgšanas,…

Svētais Miķeli, taisnīgo dvēseļu aizstāvi,….

Svētais Miķeli, Dieva ziņnesi,….

Svētais Miķeli, kura lūgšana ved uz debesīm,…

Svētais Miķeli, Dieva tautas atbalsts,….

Svētais Miķeli, Baznīcas Sargātāj un Aizbildni,

Svētais Miķeli, tevi godinošo tautu labdari,

Svētais Miķeli, pestīšanas karognesēj,

Svētais Miķeli, mūsu aizstāvi cīņā,

Svētais Miķeli, miera eņģeli,

Svētais Miķeli, kurš ieved dvēseles svētajā gaismā,

Svētais Miķeli, Paradīzes pārvaldniek,

 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

 

V. Lūdz par mums, svētais erceņģeli Miķeli !

R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam !

 

Lūgsimies :

Visvarenais un mūžīgais Dievs, kurš esi iecēlis svēto erceņģeli Miķeli par Baznīcas sargātāju un paradīzes pārvaldnieku, caur viņa aizbildniecību dod savai Baznīcai labklājību un mieru, un mums žēlastību šajā dzīvē un godību mūžībā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. 

 

*****

 

Foto: Ilzes Maskalānes zīmējums 

Tulkoja Ilze Maskalāne