Uzticīgi patiesajai mācībai, nevis ganiem, kas kļūdās

Trešdiena, 20 Decembris 2017 09:21

Šajās dienās, pāvests Francisks piešķir maģistērija vērtību savai privātai vēstulei, kurā viņš atbalsta Argentīnas bīskapus no Buenosairesas reģiona, kas izstrādājuši vadlīnijas, lai ieviestu dzīvē apustuliskā pamudinājuma Amoris Laetitia 8. nodaļas mācību, ieviešot pastorālo praksi pielaist pie Svētās Komūnijas laulātos, kas ir šķīrušies un nodibinājuši jaunu kopdzīves savienību: “Nav citas interpretācijas”, rakstīja pāvests, liekot saprast, ka Buoenosairesas bīskapu konference skaidri nolasīja viņa nodomu. Taču līdz šim tā bija privāta sarakste ar vienu bīskapu konferences locekli. Tomēr šī gada nogalē abi teksti, kā paskaidro īsajā ievadā Valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, pēc pāvesta gribas ir ievietoti Vatikāna oficiālajā aktu grāmatā Acta Apostolicae Sedis 10/2016, ko iespējams lasīt elektroniski. Tas nekliedē ticīgo šaubas, gluži otrādi, dod oficiālu bāzi maldīgai pastorālai praksei, pakļauj riskam dvēseļu labumu un turpina dezorientēt Dieva tautu.

Vairākas iniciatīvas centās pievērst tam uzmanību, pieprasot tiešu Baznīcas maģistērija atbildi, kas izriet no nemainīgās Baznīcas mācības. Starp tādām iniciatīvām ir četru kardinālu dubia, akadēmiķu un teologu petīcijas, vienkāršu ticīgo vēstules, uz kurām tomēr joprojām nav atbildes. Vienu šādu petīciju, Uzticības apliecinājums Baznīcas nemainīgai mācībai par ģimeni,  ir parakstījis arī mūsu kardināls Jānis Pujats.

Šajā dienās nāk klajā arī vēsturiskais katolisko kustību Par dzīvību un Par ģimeni manifests.

Manifesta “Uzticīgi patiesajai mācībai, nevis ganiem, kas kļūdās” kodols ir Baznīcas mācības pazīšana un aizstāvēšana, kas palīdz veselīgi nošķirt garīgo ganu kļūdas no patiesas Baznīcas mācības un palikt uzticīgiem neieļaunojoties: “Ja pastāv konflikts starp jebkura hierarhijas locekļa, ieskaitot pāvestu, vārdiem un rīcību – un mācību, ko Baznīca vienmēr ir mācījusi, mēs paliksim uzticīgi Baznīcas pastāvīgajai mācībai. Ja mēs atmetīsim katolisko ticību, mēs sevi nošķirsim no Jēzus Kristus, ar kuru vēlamies būt vienoti uz mūžiem”.

Tas nav uzbrukums pāvestam, bet gluži otrādi, ticīgo likumīga iniciatīva, ko paredz arī Baznīcas kanonisko tiesību kodekss (skat. Kan. 212.3: Ticīgajiem ir “tiesības un reizēm pat pienākums atklāt viņu domas garīgajiem Ganiem lietās, kas attiecas uz Baznīcas labumu, un darīt to zināmu citiem ticīgajiem [...]”

Manifestu parakstījuši trīsdesmit lielu katolisko kustību Par dzīvību un Par ģimeni līderi no trīspadsmit pasaules valstīm. Ir svarīgi, ka viņi nav teorētiķi, bet strādā ar cilvēkiem un ģimenēm, iegremdēti realitātē. Viens no visvairāk pazīstamiem līderiem ir Džons Henrijs Vestens (John-Henry Westen), lielākā starptautiskā dzīvības un ģimenes aizstāvēšanai veltītā portāla Lifesitenews dibinātājs un direktors. Viņš apliecina: “Mūsdienās arī dažās ticīgo katoļu citadelēs tiek dota priekšroka rūpēm par globālo sasilšanu, nevis bērnu holokaustаm mātes miesās; rūpes par jauniešu bezdarbu pārsniedz uztraukumu par draudiem, kam tiek pakļauti mūsu bērni seksuālās deviācijas dēļ; un rūpes par imigrāciju pārsniedz evaņģelizāciju. Apjukumam ir jāizbeidzas, un ir pienācis īstais brīdis smiltīs novilkt robežlīniju.”

Aleksandrs Stepanovs 

 

Uzticīgi patiesajai mācībai, nevis ganiem, kas kļūdās

 

Nevainīgu bērnu skaits, kuri nogalināti abortos pagājušā gadsimta laikā, ir lielāks, nekā visu to cilvēku skaits, kuri ir miruši visos karos kopā visas cilvēces vēstures laikā. Pēdējie piecdesmit gadi ir liecinieki nemitīgam uzbrukumu pieaugumam pret ģimenes struktūru, kādu to ir vēlējies Dievs – tādu struktūru, kas ir spējīga nodrošināt labāku vidi veselīgai un spēcīgai cilvēka attīstībai un galvenokārt bērna izglītībai un veidošanai. Šķiršanās, kontracepcija, homoseksuālo aktu un savienību akceptēšana un dzimuma ideoloģijas izplatīšana ir izraisījuši neizmērojamu kaitējumu ģimenei un tās visvājākajiem locekļiem.

Pēdējo piecdesmit gadu laikā kustības Par dzīvību un Par ģimeni ir izaugušas mērogā un vērienā, lai stātos pretī šim lielam ļaunumam, kas apdraud gan cilvēces laicīgo, gan mūžīgo labumu. Šīs kustības veido labas gribas vīrieši un sievietes, kas pārstāv daudzveidīgas reliģiskas tradīcijas. Mūs vieno ģimenes un mūsu visvairāk ievainojamo brāļu un māsu aizsardzība, kas balstās paklausībā dabiskajam likumam, kas ir ierakstīts mūsu sirdīs (sal. Rom 2, 15). Šī pusgadsimta laikā kustības Par dzīvību un Par ģimeni īpašā veidā ir uzticējušās nemainīgai Katoliskās Baznīcas mācībai, kas apliecina morālos likumus ar maksimālo skaidrību. 

Tādēļ šajos pēdējos gados mēs ar lielām sāpēm novērojam, ka doktrinālā un morālā skaidrība par jautājumiem, kas skar cilvēka dzīves un ģimenes aizsardzību, tiek arvien vairāk aizstāta ar pretrunīgo mācību un pat ar mācību, kas ir tieši pretstatā Kristus mācībai un dabiskā likuma normām.

[Reaģējot uz to], 2015. gada septembrī pāvestam Franciskam tika iesniegts lūgums Filial Appeal, ko parakstīja aptuveni 900 000 cilvēki no visas pasaules. 2016. gadā pāvestam tika stādīts priekšā Uzticības apliecinājums Baznīcas nemainīgai mācībai par ģimeni; 2016. gada 19. septembrī četri kardināli pāvestam Franciskam un Ticības mācības kongregācijai  iesniedza piecus dubia, lūdzot paskaidrot dažus mācības punktus, kas atrodas pēcsinodālajā Apustuliskajā pamudinājumā Amoris laetitia. 2017. gada jūnijā šie kardināli publiskoja savu lūgumu tikt pieņemtiem audiencē, ko kardināls Karlo Kafara iesniedza pāvestam 2017. gada 25. aprīlī, taču, tāpat kā dubia gadījumā, viņi nav saņēmuši nekādu atbildi. 2017. gada 23. septembrī tika iesniegta Correctio filialis de haeresibus propagatis, ko izstrādāja 62 katoļu teologi un akadēmiķi “saistībā ar herēziju izplatīšanu, ko izraisīja apustuliskais pamudinājums Amoris laetitia un citi pāvesta Franciska vārdi, rīcība un nolaidība”. 2017. gada 4. novembrī 250 teologi, priesteri, profesori un dažādu nāciju pētnieki parakstīja savu atbalstu Correctio. Baznīcā pieaug nekārtības, kā par to liecina viena vēstule, ko nesen kāds izcils teologs nosūtīja pāvestam Franciskam, apliecinot: “Nekārtība, kas šodien valda Baznīcā, haoss un nedrošība, ko es izjūtu, pāvests Francisks pats ir to izraisījis”.[1]

Mēs, kā katolisko kustību Par dzīvību un Par ģimeni līderi, esam spiesti uzsvērt daudzus citus paziņojumus un darbības, kas atstājuši īpaši kaitīgas sekas uz pēdējo gadu darbu, aizsargājot nedzimušos bērnus un ģimeni. Raksturīgie piemēri satur:

 • Paziņojumus un darbības, kas ir pretrunā Baznīcas mācībai par ļaunumu, kas pēc būtības piemīt kontraceptīvām darbībām.[2]
 • Paziņojumus un darbības, kas ir pretrunā Baznīcas mācībai par laulības dabu un par ļaunumu, kas pēc būtības piemīt seksuāliem aktiem ārpus laulāto tuvības.[3]
 • Apvienoto Nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķu atzīšana, kas mudina dalībvalstis sasniegt universālu aborta, kontracepcijas un seksuālās izglītības pieejamību līdz 2030. gadam.[4]
 • Pieeja, kas ir izstrādāta attiecībā uz seksuālo izglītību, it īpaši Amoris Laetitianodaļa un programma The Meeting Point, ko izveidojusi Ģimenes pontifikālā padome.[5]

 

Mēs, kā kustību Par dzīvību un Par ģimeni līderi vai tādu laju kustību vadītāji, kas nodarbojas ar katoļu morālās un sociālās mācības izplatīšanu un aizsardzību, esam acu liecinieki tam, kādu kaitējumu un apjukumu izraisa šāda mācība un darbības.

Ar mērķi būt uzticīgiem mūsu atbildībai pret tiem, kurus solījām aizsargāt, it īpaši nedzimušos bērnus un tos, kas ir ievainojami izjukušu ģimeņu dēļ, mums ir nepieciešami paskaidrot, kādu pozīciju mēs šajā sakarā ieņēmām. Mums ir arī nepieciešami nodrošināt līderību tiem, kuri mūsu kustību ietvaros skatās uz mums, lai saņemtu vadību un padomu.

Šo motīvu vadīti mēs vēlamies atgādināt mūsu negrozāmo atbalstu fundamentālajām morālajām pozīcijām, kas tiek izklāstītas zemāk:

 

 • Pastāv noteiktas darbības, kas ir pēc būtības ļaunas un kuras ir aizliegts izdarīt jebkurā gadījumā.[6]
 • Nevainīga cilvēka tīša slepkavība vienmēr ir smags amorāls pārkāpums. Тādēļ aborts, eitanāzija un asistētā pašnāvība ir pēc būtības ļaunas darbības.[7]
 • Laulība ir ekskluzīva un nešķirama vīrieša un sievietes savienība, un visi seksuālie akti, kas notiek ārpus laulības, kā arī visas savienības formas, kas ir pret dabu, ir pēc būtības negatīvi un nes smagu kaitējumu kā indivīdam, tā sabiedrībai.[8]
 • Laulības pārkāpšana ir smags grēks, un tie, kuri dzīvo laulības pārkāpšanas stāvoklī, nevar būt pielaisti pie Gandarīšanas un Svētās Komūnijas sakramentiem, līdz tam brīdim, kamēr nebūs nožēlojuši grēkus un izmainījuši savu dzīvi.[9]
 • Vecāki ir pirmie savu bērnu audzinātāji, un seksuālā izglītošana jāveic vecākiem, vai arī noteiktos apstākļos to var darīt “izglītības centri, ko viņi izvēlēsies un kontrolēs”.[10]
 • Prokreatīvā un vienotības mērķa nošķiršana no seksuālā akta, izmantojot kontraceptīvās metodes, ir pēc būtības negatīva, un tas atstāj graujošas sekas uz ģimeni, sabiedrību un Baznīcu.[11]
 • Mākslīgās reprodukcijas metodes ir smagi amorālas, jo tās atdala prokreāciju no seksuālā akta un pa lielākai daļai tīši sekmē cilvēka dzīvības iznīcināšanu tās pirmās attīstības fāzēs.[12]
 • Ir tikai divi – vīrieša un sievietes – dzimumi, ikvienam no tiem piemīt papildinošs raksturs un savas īpašas atšķirības.[13]
 • Homoseksuālie akti ir ļauni pēc būtības un neviena savienības forma starp viena un tā paša dzimuma personām nekādā veidā nevar tikt apstiprināta.[14]

 

Mums, kā katoļu Par dzīvību un Par ģimeni kustību līderiem, ir jāpaliek uzticīgiem mūsu Kungam Jēzum Kristum, kas ir uzticējis Baznīcai ticības svēto mantojumu. Mums vajag  “caur ticību pilnīgi pakļaut savu prātu un gribu Dievam, kas atklāj.”[15]

Mēs pilnībā piekrītam visām tām patiesībām, “kas ir ietvertas Dieva vārdā un kas atrodas Svētajos Rakstos un Tradīcijā, un ko Baznīca piedāvā kā patiesības, kurām ticēt kā dievišķi atklātām, ko viņa pati svinīgi pasludinājusi vai māca savā parastajā un universālajā maģistērijā.”[16]

Mēs apliecinām mūsu pilnīgo paklausību Katoliskās Baznīcas hierarhijai, kad tā likumīgi īsteno savu autoritāti. Tomēr nekas mūs nespēs pārliecināt vai piespiest pamest vai apstrīdēt jebkuru katoliskās ticības un morāles artikulu. Ja pastāv konflikts starp jebkura hierarhijas locekļa, ieskaitot pāvestu, vārdiem un rīcību – un mācību, ko Baznīca vienmēr ir mācījusi, mēs paliksim uzticīgi Baznīcas pastāvīgajai mācībai. Ja mēs atmetīsim katolisko ticību, mēs sevi nošķirsim no Jēzus Kristus, ar kuru vēlamies būt vienoti uz mūžiem.

Mēs, zemāk parakstījušies, apsolām turpināt mācīt un izplatīt morāles principus, ko izklāstījām augstāk, un jebkuru citu autentisko Katoliskās Baznīcas mācību un nekad, neviena iemesla dēļ no tās neattālināsimies.

 

 1. gada 12. decembrī

Gvadelupes Dievmātes svētkos

 

 

Avots: www.fidelitypledge.com

Publicitātes foto

 

[1] Fr. Thomas G. Weinandy explains his critical letter to Pope Francis, Catholic World Report, 1 November 2017, http://www.catholicworldreport.com/2017/11/01/fr-thomas-g-weinandy-explains-his-critical-letter-to-pope-francis/.

[2]  “On the ‘lesser evil,’ avoiding pregnancy, we are speaking in terms of the conflict between the fifth and sixth commandment. Paul VI, a great man, in a difficult situation in Africa, permitted nuns to use contraceptives in cases of rape. Don’t confuse the evil of avoiding pregnancy by itself, with abortion. Abortion is not a theological problem, it is a human problem, it is a medical problem. You kill one person to save another, in the best case scenario. Or to live comfortably, no?  It’s against the Hippocratic oaths doctors must take. It is an evil in and of itself, but it is not a religious evil in the beginning, no, it’s a human evil. Then obviously, as with every human evil, each killing is condemned. On the other hand, avoiding pregnancy is not an absolute evil. In certain cases, as in this one, or in the one I mentioned of Blessed Paul VI, it was clear.” “Full text of Pope Francis’ in-flight interview from Mexico to Rome”, Catholic News Agency, 18 February 2016, https://www.catholicnewsag ency.com/news/full-text-of-pope-francis-in-flight-interview-from-mexico-to-rome-85821. Fr Federic Lombardi, the Holy See’s spokesman, Fr Lombardi, confirmed the meaning of the pope’s words the following day: “Allora il contraccettivo o il preservativo, in casi di particolare emergenza e gravità, possono anche essere oggetto di un discernimento di coscienza serio. Questo dice il Papa.” “P. Lombardi commenta i temi affrontati dal Papa con i giornalisti”, Radio Vaticana, 19 February 2016, https://goo.gl/88XpWd. Translation: “The contraceptive or condom, in particular cases of emergency or gravity, could be the object of discernment in a serious case of conscience. This is what the Pope said.”

[3]  “In the Argentine countryside, in the Northeastern region, there is a superstition: that couples have a child, they live together. In the countryside this happens. Then, when the child must go to school, they have a civil marriage. And then, as grandparents, they have a religious marriage. It is a superstition, because they say that having a religious wedding straight away scares the husband! We must also fight against these superstitions. Yet really, I say that I have seen a great deal of fidelity in these cohabiting couples, a great deal of fidelity; and I am certain that this is a true marriage, they have the grace of matrimony, precisely because of the fidelity that they have. But there are local superstitions.” “Address of His Holiness Pope Francis at the opening of the pastoral congress of the Diocese of Rome”, 16 June 2016, https://goo.gl/cLLo2q. During this congress Pope Francis also claimed that “a great majority” of Catholic marriages are invalid. The transcript was later altered, at the request of the pope, to read “a part”. Fr Lombardi commented: “When it’s a matter of topics of a certain importance, the revised text is always submitted to the pope himself. This is what happened in this case, thus the published text was expressly approved by the pope.” “Updated: Most Marriages Today Are Invalid, Pope Francis Suggests”, National Catholic Register, 17 June 2016. 

[4] “I am gratified that in September 2015 the nations of the world adopted the Sustainable Development Goals, and that, in December 2015, they approved the Paris Agreement on climate change.” “Message of His Holiness Pope Francis for the celebration of the world day of prayer for the care of creation”, 1 September 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html. Further details about the Holy See’s support for the SDGS, and the manner in which the SDGs call for abortion, contraception and sex education see: “The impact of the United Nations’ Sustainable Development Goals on children and the family, and their endorsement by the Holy See”, Voice of the Family, http://voiceofthefamily.com/wp-content/uploads/2017/02/Impact-of-the-United-Nations-Sustainable-Development-Goals22-2-17.pdf.

[5] “The Meeting Point: project for affective and sexual formation”, Pontifical Council for the Family, http://www.educazioneaffettiva.org/?lang=en

[6] Pope John Paul II, Veritatis Splendor, 6 August 1993, No. 52. Pope John Paul II, Evangelium Vitae, 25 March 1995, No. 67.

[7] Pope John Paul II, Evangelium Vitae, No. 57

[8] Canons and Decrees of the Twenty Fourth Session of the Council of Trent, Promulgated 11 November 1563; Pope Leo XIII, Arcanum Divinae, 10 February 1880; Pope Pius XI, Casti Connubii, 31 December 1930.

[9] Pope John Paul II, Familiaris Consortio, 22 November 1981, No. 84; Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church concerning the Admission to Holy Communion of the Faithful who are Divorced and Remarried, 4 September 1994; Pontifical Council for Legislative Texts, Declaration concerning the Admission to Holy Communion of the Faithful who are Divorced and Remarried, 24 June 2000.

[10] Pope Pius XI, Divini Illius Magistri, 31 December 1929; Pope John Paul II, Familiaris Consortio; Pontifical Council for the Family, The Truth and Meaning of Human Sexuality, 8 December 1995.

[11] Pope Pius XI, Casti Connubii; Pope Paul VI, Humanae Vitae, 25 July 1968.

[12] Congregation for the Doctrine of the Faith, Donum Vitae, 22 February 1987; Congregation for the Doctrine of the Faith, Dignitatis Personae, 8 September 2008

[13] Pope Benedict XVI, Christmas Address to the Roman Curia, 21 December 2012.

[14] Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, 1 October 1986; Congregation for the Doctrine of the Faith, Considerations Regarding Proposals to give Legal Recognition to Unions Between Homosexual Persons, 3 June 2003.

[15] First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Ch. 3.1.

[16] Ibid, Ch. 3.8.

Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 20 Decembris 2017 09:32