25 garīgās cīņas noslēpumi, ko Kristus atklāja sv. Faustīnei

Pirmdiena, 31 Augusts 2015 09:05

1938. gada 2. jūnijā Krakovā jaunai poļu klostermāsai Jēzus lika gatavoties trīs lūgšanu un pārdomu dienām, kuras pats vadīja. Māsa Faustīne savā dienasgrāmatā rūpīgi pierakstīja visus Kristus norādījumus. Šī dienasgrāmata ir sava veida kristīgās mistikas rokasgrāmata, kas ievada lūgšanā un Dieva žēlsirdībā.

Lūk, noslēpumi, ko Jēzus atklāja māsai Faustīnei, mācot aizsargāties no dēmonu uzbrukumiem. Šie norādījumi kļuva par Faustīnes ieročiem cīņā pret ļauno ienaidnieku.

Jēzus iesāka sarunu ar vārdiem: “Mana meita, vēlos tevi apmācīt garīgajai cīņai”.

1. Nekad nepaļaujies uz sevi, bet pilnīgi uzticies Manai gribai

Uzticēšanās ir garīgs ierocis. Uzticēšanās ir ticības vairoga daļa, par ko sv. Pāvils raksta Vēstulē efeziešiem (6, 10–17): kristieša bruņojums. Atdošanās Dieva gribai nozīmē uzticēšanos. Ticība darbībā izgaisina ļaunus garus.

2. Vientulībā, iekšējā tumsā un visāda veida šaubās meklē patvērumu pie Manis un pie sava garīgā vadītāja, kurš tev dos atbildes manā vārdā

Garīgās cīņas laikā nekavējoties piesauc Jēzu. Piesauc Viņa svēto vārdu, no kura dreb tumšās pasaules gari. Savu tumsu nes Dieva gaismā, izstāstot savas domas savam garīgajam vadītājam vai biktstēvam, un ievēro viņa pamācību.

3. Neielaidies neviena kārdinājuma apcerē, uzreiz steidzies pie Manas Sirds

Ēdenes dārzā Ieva diskutēja ar sātanu un zaudēja. Mums vajag uzreiz steigties pie Jēzus Sirds. Skrienot pretī Kristum, pagriežam muguru dēmoniskajiem kārdinājumiem.

4. Pirmajā izdevīgajā brīdī visu atklāj savam biktstēvam

Laba grēksūdze, labs biktstēvs un labs gandarītājs ir perfekta recepte uzvarai par kārdinājumiem un dēmonisko apsēstību.

5. Patmīlību atstāj pēdējā vietā, lai tā neizkropļo to, ko tu dari

Mīlēt sevi ir dabiski, taču šai mīlestībai jābūt sakārtotai, brīvai no lepnības. Pazemība uzvar sātanu, kas ir pilnīga lepnība. Sātans mūs kārdina, lai mēs sevi mīlam nesakārtoti, patmīlīgi, bet tas mūs noved līdz lepnības ļaunumam.

6. Esi ļoti pacietīga pret sevi

Pacietība ir slepens ierocis, kas mums palīdz uzturēt dvēseles mieru pat lielos dzīves pārbaudījumos. Pacietība pret sevi pašu saistās ar pazemību un uzticēšanos. Sātans mūs kūda būt nepacietīgiem, bet nepacietība mums nāk par ļaunu, jo tā mūs emocionāli “uzvelk” un sadusmo.

7. Neatstāj novārtā garīgas atteikšanās.

Svētie Raksti māca, ka daži dēmoni nevar būt izdzīti citādāk, kā tikai ar lūgšanu un gavēni. Iekšējās atteikšanās ir garīgās cīņas ieroči. Tie var būt mazie upuri, ko pavada liela mīlestība. Ienaidnieks bēg, jo nevar izturēt tā upura spēku, kas ir veltīts aiz mīlestības.

8. Savā priekšā attaisno tavas priekšniecības vai biktstēva viedokli

Ar šiem vārdiem Kristus uzrunā māsu Faustīnu, kura dzīvo klosterī, taču arī mūsu dzīvē ir cilvēki, kuriem ir vara pār mums. Sātana mērķis ir šķelt un valdīt, tāpēc pazemīga paklausība likumīgai autoritātei ir garīgs ierocis.

Turpinājums sekos

Avots: 25 segreti per la guerra spirituale (rivelati da Gesù a Santa Faustina), aleteia.org

Foto: Giancarlo Gallo, flickr.com